Photo: Istockphoto

Photo: Istockphoto

Photo: Shutterstock

Photo: f9photos

Norway Connect bistår norske bedrifter med velfungerende etableringer i land i Sørøstasia. Vi har lang erfaring fra regionen og fra å samarbeide med norske myndigheter som støtter selskaper med verdiskapning i Norge gjennom tilstedeværelse i utlandet. Norway Connect arbeider tett med Innovasjon Norge, de
lokale norske handelskamrene og de norske ambassadene i landene der vi er representert. Vi tilbyr det beste av begge verdener: Et høyt nivå av integritet, norske verdisystemer og ledelsesfilosofi kombinert med en klar forståelse av de asiatiske verdisystemene, noe som gjør oss i stand til å bygge bro fra Norge til landene der vi er
tilstede. Norway Connect og vår virksomhet er basert på etiske retningslinjer som følger de høyeste globale standarder. Disse retningslinjene uttrykker profesjonelle idealer som vi arbeider etter i vårt internasjonale arbeide. Våre erfaringer og nettverk dekker de fleste av sektorene der Norge har et sterkt eksportfokus.
29
MAY
2018

ThaiFex – World of Food Asia 2018

Norwegian Seafood Council (NSC) will have an exhibition stand at ThaiFex from 29 May to 2 June...
17
MAY
2018

Norwegian Seafood Council Renews Contract with Norway Connect

Following the successful service delivery in 2017, Norwegian Seafood Council recently renewed...
16
APR
2018

Norway-Asia Business Summit 2018 Opens for Registration

The seventh edition of the Norway-Asia Business Summit is taking place in Singapore 16-18 April...
Norway-Asia Business Review contains articles of interest to Norwegian businesses in Asia.