Photo: Istockphoto

Photo: Istockphoto

Photo: Shutterstock

Photo: f9photos

Norway Connect bistår norske bedrifter med velfungerende etableringer i land i Sørøstasia. Vi har lang erfaring fra regionen og fra å samarbeide med norske myndigheter som støtter selskaper med verdiskapning i Norge gjennom tilstedeværelse i utlandet. Norway Connect arbeider tett med Innovasjon Norge, de
lokale norske handelskamrene og de norske ambassadene i landene der vi er representert. Vi tilbyr det beste av begge verdener: Et høyt nivå av integritet, norske verdisystemer og ledelsesfilosofi kombinert med en klar forståelse av de asiatiske verdisystemene, noe som gjør oss i stand til å bygge bro fra Norge til landene der vi er
tilstede. Norway Connect og vår virksomhet er basert på etiske retningslinjer som følger de høyeste globale standarder. Disse retningslinjene uttrykker profesjonelle idealer som vi arbeider etter i vårt internasjonale arbeide. Våre erfaringer og nettverk dekker de fleste av sektorene der Norge har et sterkt eksportfokus.
29
NOV
2018

Norway-ASEAN Green Energy Partnership Seminar 2018

The Royal Norwegian Embassy in cooperation with the Thai Ministry of Foreign Affairs, the Thai...
26
NOV
2018

Global Sushi Academy 2018

Norwegian Seafood Council (NSC) in cooperation with World Sushi Skills Institute is arranging...
13
NOV
2018

Norwegian Fjord Trout Master Class

Norwegian Seafood Council (NSC) is arranging a Norwegian Fjord Trout Master Class on Tuesday,...
Norway-Asia Business Review contains articles of interest to Norwegian businesses in Asia.