FORNYBAR ENERGI OG MILJØ

Alle land i regionen fokuserer på fornybare energikilder som erstatning for forurensende alternativer som kull- og dieseldrevne kraftverk. Hvert land i regionen har forskjellige utfordringer; Malaysia er delt i to deler atskilt av Sørkinahavet, Vannkraft i Myanmar står overfor mye motstand på grunn av mangel på miljømessige og sosiale hensyn i store prosjekter initiert av tidligere regjeringer; Thailand har basert seg for mye på importerte energikilder som de har forsøkt å erstatte med mer forurensende lokale alternativer. Samtidig er det økt fokus på miljøet. Flere av landene i regionen er store forurensere, og i det siste har plastavfall og havplast kommet høyt på regjeringens agendaer. Norsk kompetanse og internasjonalt anerkjente teknologiske løsninger kan løse en del av disse problemene og kan spille en rolle i regionen. Gjennom våre nettverk kan vi hjelpe ditt firma med å finne kontakter aktive innen industrien som arbeider med å erstatte forurensende energikilder med renere alternativ, både for store og små prosjekter. I tillegg har vi gode kontakter inn mot avfallsbransjen der mange ønsker å arbeide med miljøvennlig avfallshåndtering.