EKSPORT AV NORSK SJØMAT

Eksporten av norsk sjømat til Sørøst-Asia har vokst enormt de siste årene. Thailand er nå det største eksportmarkedet i Sørøstasia for sjømat fra Norge, og eksporten nådde nær 1,2 milliarder kroner i 2018. Mens eksportverdien var nesten den samme som i 2017, økte eksportverdien av fersk flybåren laks og ørret med 14% sammenlignet med 2017, allerede et rekordår for norsk eksport. 80% av eksporten er laks og ørret og 80% av det er igjen ferske flybårne produkter. Spesielt Thailand har sett en forflytning fra frosne til ferske produkter, hovedsakelig for råkonsumpsjon i landets mange japanske restauranter. Malaysia er også et kommende marked på rundt 240 millioner kroner i 2018, en økning i eksportverdi på 10% sammenlignet med 2017. Malaysia er et land der norsk fjordørret er mer populært på grunn av sitt sterke rødfargede kjøtt. Gjennom våre nettverk kan vi hjelpe din bedrift med å knytte kontakter innen industrien i regionen.