OM NORWAY CONNECT

Norway Connect bygger på omfattende erfaring der våre ansatte har bistått norske firmaer med mange velfungerende etableringer i regionen. Vi arbeider tett med Innovasjon Norge, de lokale handelskamrene og de norske ambassadene i de landene der vi er representert. Vi forstår norsk næringslivskultur og forretningskrav. Vi tilbyr det beste av to verdener: Et høyt nivå av integritet, et norsk verdisystem og en ledelsesfilosofi kombinert med en klar forståelse av de asiatiske verdisystemene, noe som gjør oss i stand til å bygge bro fra Norge til land der vi er tilstede.

Norway Connects oppgave er å støtte verdiskaping for norske bedrifter gjennom tilstedeværelse i Asia

Tjenestetilbud

 • Vi evaluerer markedet for bestemte produkter og tjenester gjennom omfattende markedsanalyser
 • Vi hjelper kunder med å komme inn i land i regionen
 • Vi hjelper kunder med å finne partnere eller hjelpe dem å sette opp virksomhet på egenhånd
 • Vi bistår klienter med selskapsregistrering og juridisk etablering
 • Vi gir råd om tilgang på finansiell bistand, investering og samarbeidsformer (Joint Ventures)
 • Vi hjelper kunder med å sette opp fabrikker i industriparker
 • Vi representerer norske selskaper som ikke ønsker å etablere sitt eget oppsett
 • Vi utfører markedsførings- og administrasjonstjenester på vegne av våre kunder i enkelte land
 • Vi organiserer norske paviljonger på regionens messer og utstillinger
 • Vi hjelper kunder med å organisere konferanser i land i regionen
 • Vi hjelper kunder med handelsdelegasjoner til land i regionen

Sektorer

Vår erfaring og nettverk dekker de fleste av sektorene der Norge har et sterkt eksportfokus. Gjennom dette arbeidet åpner vi for muligheter til gjennomslag i våre markeder:

 • Energisektoren, både fornybar energi og ikke-fornybar energi
 • Miljøteknologi og vannressurser
 • Den marine (sjømat) sektoren
 • Den maritime (shipping) sektoren
 • Telesektoren
 • Turisme og luftfartssektoren

Samfunnsansvar

Norway Connect og tjenestene vi tilbyr er basert på etiske retningslinjer som følger de høyeste globale standarder. Disse retningslinjene representerer profesjonelle idealer som vi arbeider etter i vårt internasjonale arbeide. Som sådan er prinsippene aspirerende i karakter og en grunnleggende ledetråd i vårt arbeide.

Last ned brosjyren vår