VELKOMMEN TIL ASIA
Norway Connect bistår norske bedrifter med velfungerende etableringer i land i Sørøstasia. Norway Connect bygger på omfattende erfaring der våre ansatte har bistått norske firmaer med mange velfungerende etableringer i regionen. Vi arbeider tett med Innovasjon Norge, de lokale handelskamrene og de norske ambassadene i de landene der vi er representert.

BUSINESS REVIEW

Norway-Asia Business Review inneholder artikler av interesse for norsk næringsliv i Asia.

OM NORWAY CONNECT
Vi forstår norsk næringslivskultur og forretningskrav. Vi tilbyr det beste av to verdener: Et høyt nivå av integritet, et norsk verdisystem og en ledelsesfilosofi kombinert med en klar forståelse av de asiatiske verdisystemene, noe som gjør oss i stand til å bygge bro fra Norge til land der vi er tilstede. Norway Connect og tjenestene vi tilbyr er basert på etiske retningslinjer som følger de høyeste globale standarder. Disse retningslinjene representerer profesjonelle idealer som vi arbeider etter i vårt internasjonale arbeide. Som sådan er prinsippene aspirerende i karakter og en grunnleggende ledetråd i vårt arbeide. Vår erfaring og nettverk dekker de fleste av sektorene der Norge har et sterkt eksportfokus. Gjennom dette arbeidet åpner vi for muligheter til gjennomslag i våre markeder.